Har du nån aning om vad du andas in? Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Hur man gör en radonsanering när markradon är problemet

Visar din radonmätning att värdena ligger över 200 Bq/m3 luft, behöver fastigheten radonsaneras. Det kan ibland räcka med ganska enkla ingrepp om radonhalten inte är allt för hög.

 

 

Radonsanering steg 1

Bottenplattan och rörgenomförgreningar tätas där radonet läcker in. Läckställena hittar vi med hjälp av en radonmätningsmetod kallad sniffmätning.

Fördelar: Litet ingrepp och låg kostnad.

Nackdelar: Oftast otillräckligt för att uppnå bra resultat om det finns flera läckställen i plattan. Svårt att hitta alla läckage.

 

 

Radonsanering steg 2

Radonsug installeras, som skapar ett undertryck under plattan så att luft från marken under huset förhindras från att dras in i bostaden.

Fördelar: Ger en rejäl sänkning av radongashalten om sugpunkterna placeras på rätt ställen.

Nackdelar: Dyrare än tätning och är ett större ingrepp. Radonsug och tätning i kombination ger det bästa resultatet.

 

 

Radonsanering när byggnadsmaterial är problemet

Radongas avgår konstant från en väggyta som innehåller blåbetong. Hur mycket radon som utsöndras beror på strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbeläggningen. En tumregel är att en fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.

Radonsanering steg 1

Ventiler monteras i vägg eller i fönsterkarmar.

Fördelar: Låg kostnad och små ingrepp.

Nackdelar: Kallras, mycket begränsad effektivitet.

Rekommenderas när bara en liten sänkning av radongashalten behövs.

Radonsanering steg 2

Självdragssystemet förbättras genom att rensa kanaler och öppna frånluftventiler samt montering av ett frånluftssystem.

Fördelar: Ganska låg kostnad. Frånluftssystem kan öka luftomsättningen flera gånger om med konstant flöde.

Nackdelar: Kallras och ökade uppvärmningskostnader. Frånluftssystem bör inte användas om det finns betydande halter markradon, då mer luft från marken kan sugas in och därmed försämra resultatet. Radonsug och frånluftsystem fungerar bra.

Radonsanering steg 3

Installation av mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX system)

Fördelar: Ger bästa effekten av alla lösningar. Luftomsättningen kan ökas utan problem. Rätt mängd luft till varje rum. Värmen återvinns i värmeväxlare.

Nackdelar: Hög kostnad och stora ingrepp i huset.

Regler för fastighetsägare och bostadsrättföreningar

Enligt miljöbalken 26 kap. 19 § skall en fastighetsägare fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa. Där ingår en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och se till så att riktvärdet på 200 Bq/m3 luft inte överstigs i en lägenhet eller uthyrd lokal. Miljökontoren ställer också krav på att radonnivån redovisas.

 

Fallgropar att se upp med

Det gäller att undvika installationer som kan förvärra eller kanske till och med orsaka ett radonproblem, ett felinstallerat fläktsystem är ett sådant exempel.

Ett annat är att riva blåbetongväggar, det är i nio fall av tio inte ekonomiskt försvarbart.

Beställ korttidsmätare, mätare för lägenhet och mätare för villa!

Radonmätare for just din radonmätning

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

radonmatningkit

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

Radondosor

Välkommen till vår webbshop för att snabbt och enkelt beställa hem radonmätare för ditt hem!

Visste du att?

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efterrökning i Sverige.

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt fördig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Beställ din radonmätare - redan idag!